MİSYON-VİZYON
MİSYONUMUZ

Türkiye’de tarih, kültür ve sanat araştırmalarına yeni bir anlayış getirerek, dinamik kavramlar ve yöntemlerle araştırmak, incelemek ve anlatmak, tarih, kültür ve sanat araştırmalarını temel görevi kabul ederek, multidisipliner bir anlayış içerisinde, düne ve bugüne geniş bir açı içerisinde yaklaşmak, toplumumuzun yarınlara hazırlanmasına katkıda bulunmak, dinamik, çok yönlü, ileriye dönük bir tarih, kültür, sanat ve toplum ilişkisini temel edinerek Türkiye’nin sorunlarının çözümüne yardımcı olmak.

VİZYONUMUZ

Başta Karabük ili ve çevresi olmak üzere bölgenin yazılı tarihi kaynaklarını açığa çıkararak şehir tarihine ait bilgileri ortaya koymak, il sınırları dahilindeki tarihi dokuyu, bölge kültürlerini ve gelişimlerini ortaya çıkarmak, bunları kamuoyu ve bilim dünyasıyla paylaşmak, Karabük ve bölge tarihi hakkında var olan çalışmalara yenilerini ilave etmek.