MENÜ

Karabük Üniversitesi
Tarih, Kültür, Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu

Prof. Dr. Zeki TEKİN-(Edebiyat Fak. Dekanı-Merkez Müdürü)

Doç. Dr. Recep KARACAKAYA-Merkez Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Sait AŞGIN-İ.İ.B.Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Abdullah KARAKAYA-Sos. Bil. Enst. Müdürü

Ezgi TÖRE-Karabük Belediye Başkan Yardımcısı

İbrahim ŞAHİN-İl Kültür ve Turizm Müdürü

Prof. Dr. Y. Sümer ATASOY-Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Seyfullah KARA-Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Arzu ÖZYÜREK-Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mücahit COŞKUN-Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hür Mahmur YÜCER-Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ünal ÖZDEMİR-Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Sami AĞAOĞLU-Öğretim ÜyesiYrd. Doç. Dr. Ahmet Sait CANDAN-Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Sinan YILMAZ-Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Şahin YILDIRIM-Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Bülent Nuri KILAVUZ-Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Tolga UZUN-Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. İbrahim IŞITAN-Öğretim Üyesi