HAKKIMIZDA
Karabük Üniversitesi Tarih, Kültür, Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 4 Temmuz 2011 tarihinde kurulmuştur. Aynı günkü Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğinde Merkezin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Merkezin Danışma kurulu ve Yönetim kurulları Karabük Üniversitesi Rektörlüğü’nün 6 Eylül 2011 tarih ve 2878 ve 2879 sayılı yazısıyla oluşturulmuştur. Merkezin Müdürü Prof. Zeki Tekin’dir. Müdür Yardımcısı olarak Doç. Dr. Recep Karacakaya görev yapmaktadır. Karabük Üniversitesi Tarih, Kültür, Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, başta Karabük ili ve çevresinin tarihi ile ilgili olmak üzere İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ ve Cumhuriyet dönemine ait her türlü belge ve bilginin tespiti, temini ve değerlendirilmesi, Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi ve arşiv merkezi oluşturulması, bu arşiv ve kütüphaneye başta Başbakanlık Arşivi olmak üzere diğer kamu kuruluşları ile özel şahıslarda bulunan belge, yazma ve matbu eserlerin bağış, satın alma veya kopyalama suretiyle kazandırılması, il sınırları dahilindeki tarihi dokuyu, bölge kültürlerini ve gelişimlerini ortaya çıkarabilmek için çalışmalar yapmaktadır.